Ana Sayfa Kategoriler  Hakkımızda  İletişim
boğaz
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z    
  BANKA HESAP NUMARALARI
  İRTİBAT
  Tüm Kitaplar
  Biyografi.net
  Boğazdaki Aşiret
  facebook biyografi.net
  facebook Biyografi Kitabı
  twitter biyografi.net
  biyograf
  uyanış yayınevi
  biyografimarket
  cengiz aytmatov, cengiz dağcı, mustafa çetin
  biyografi atölyesi
  yerli marka
  Türk Yurdu Dergisi
Biyografi Net Yayınları
Biyografi Net Yayınları
 

Necdet Subaşı

E-posta ile paylaş Facebook da paylaş Twitter da paylaş Google da paylaş Live da paylaş Digg de paylaş Del.icio.us da paylaş

1961 YILINDA ARTVİN'İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE DOĞDU. 1986 YILINDA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDEN MEZUN OLDU. KISA BİR SÜRE ÖĞRETMENLİK YAPTI (BALIKESİR, KONYA). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ'NDE TÜRK AYDINININ DİN ANLAYIŞI BAŞLIKLI DOKTORA TEZİNİ SAVUNDU (DİN SOSYOLOJİSİ, 1995). YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI VE FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI YAPTI (1995-2002). 2002'DEN İTİBAREN MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ'NDE GÖREV YAPMAKTADIR.

İLGİ ALANLARI

. ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ, TÜRK MODERNLEŞMESİ VE DİN, ALEVİLER, DİYANET, YURT DIŞINDA TÜRK GÖÇMENLER.

ÜYELİKLER

. SOSYOLOJİ DERNEĞİ
. TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ
. KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI GRUBU

SEÇİLMİŞ YAYINLAR

Kitaplar

1996
Türk Aydınının Din Anlayışı, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
1999
.Kutsanmış Görüntüler, Nehir Yay., İstanbul.

2003
.Öteki Türkiye'de Din ve Modernleşme, Vadi Yay., Ankara.

2004
.Gündelik Hayat ve Dinsellik, İz Yay. İstanbul.

2005
.Alevi Modernleşmesi, Kitabiyat Yay., Ankara.
.Ara Dönem Din Politikaları, Küre Yay., İstanbul

Tez ve Projeler

1992
.İslâmi İnançların Halk Katında Gelişme Şekli -Volk İslâm-, Doktora Semineri, Konya

1995
.Türk Aydınının Din Anlayışı, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

1996
.Türk Aydını, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, Van

2004-2005
.Euro İslam -Fransa'da Türk Göçmenler: Din, Kimlik ve Entegrasyon Sorunları-, Paris

Makaleler

."Sanal Cemaat Örüntüleri", Bilişim Toplumuna Giderken: Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu 2001, Ankara, ss. 105-112

2002
."Sorunlu Bir Yaklaşım Alanı: Din Sosyolojisi", Bilgi ve Düşünce, Sayı: 1, ss. 104-109
."Toplumsal Değişme, Aile ve Yeni Risk Alanları", Türkiye Günlüğü, Sayı: 69, ss. 94-104

2003
."Adalet Kaybı", Tezkire, Sayı: 35 (Kasım-Aralık), ss. 148-155.
."Yoksulluğun Muğlak Dinselliği", Yoksulluk, Sempozyumu, İstanbul: Deniz Feneri Derneği, Cilt: II, ss. 262-279.

2004
."Adalet Kaybı", Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA), 9. Kitap, ss. 54-59.
."Doğan Özlem'in Din Anlayışı", Anlama ve Yorum -Doğan Özlem Armağan Kitabı-, Haz. A. Kadir Çüçen ve diğ., İstanbul, İnkılâp, ss. 297-311.
."Türk Aydını, İslâm ve İnsan Hakları", İnsan Hakları Araştırmaları, Yıl: 2, Sayı: 2 (Ocak-Mart), ss. 125-132.
."Dindarın ve Yoksulun Yaşam Dünyası Aile Odaklı Stratejiler", IV. Aile Şûrası -Aile ve Yoksulluk Bildirileri-, Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, ss. 127-130.
."Adalet Kaybı -Bir Durum Analizi-", Bülent Tanör Armağanı, Ed. Öget Öktem Tanör İstanbul: Legal, ss. 64-645.
."Yoksulluğun Muğlâk Dinselliği", Avrupa Günlüğü, Yıl: 3, Sayı: 1, No: 5, ss. 195-212.
."Dindarın ve Yoksulun Yaşam Dünyası Aile Odaklı Stratejiler", Köprü, Sayı: 88 (Güz), ss. 147-152.

2005
."Bazı Öznellikler: Bir Tartışma Kriteri Olarak İmam Hatip Okulları", Muhafazakâr Düşünce, Sayı: 6 (Güz), ss. 101-106.
."Gecikmiş Bir Kimlik Tartışması: Euro İslam", Karizma, Sayı: 24 (Ekim-Aralık), ss.85-95.
."Entegrasyon Politikalarında Yeni Arayışlar: Avrupa İslamı", Avrupa'da İslâm, Ed. Kadir Canatan, İstanbul: Beyan, ss. 38-66.
."Ritüel Kaybı", Alevi Tören ve Ritüelleri Cem, Cenaze, Kurban-, Ankara: İmece, ss. 15-26
."İnternet ve Sanal Cemaat Tartışmaları", İnternet, Toplum, Kültür, Der. Mutlu Binark, Barış Kılıçbay, Ankara: Epos, ss. 106-117.
."AKP'nin Muğlak Söylemi: Tahliye ve Tahliye Sarkacında "Siyasal İslâm", Tezkire, Sayı: 41 (Kasım-Ocak), ss. 80-96.
."Der Unklare Diskurs der AKP Der "Politische Islam" im Spannungsfeld zwischen Auflösung und Wachstum", Çev. Hartwig Scheinhardt, Avrupa Günlüğü Euro-Agenda, Yıl: IV, Sayı: 7, ss. 231-250.

2006
."Devletin Dinsel Aygıtları -Geçiş Döneminin Huzursuzlukları-", Türkiye'de Azınlık Hakları Sorunu -Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım, İstanbul: TESEV, ss. 94-102.
."'Normal Bilim' ve Hakikat Rejim(ler)i", Doğu-Batı, Sayı: 36 (Şubat-Mart-Nisan), ss. 195-204.

Bildiriler

2001
."Sanal Cemaat Örüntüleri", Bilişim Toplumuna Giderken: Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu 2001, Kültür Bakanlığı & Türkiye Bilişim Derneği, , 23-24 Mart, Ankara

2002
."Alevilik, Aleviler ve Modernleşme", Bilgi Toplumunda Alevilik -Avrupa'da Dinlerarası Diyalog Amaçlı Entegratif Girişimler, 17-19 Mayıs, Bielefeld

2003
."Yoksulluğun Muğlak Dinselliği", Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Derneği, 30 Mayıs-1 Haziran, İstanbul
."Adalet Kaybı", Adalet Sempozyumu, 9-12 Ekim, Muğla
."Geleneksel Dini Kültür Kaynaklarının Sosyolojik Değerini Ortaya Çıkarma Sorunu, Hurafe Kültürü ve Mitoloji", Türkiye 1. Dini Yayınlar Kongresi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Ekim-2 Kasım, Ankara
."Periferi, Diaspora ve Gettolar -Alevilerde Güvenlik Arayışları-", Sekizinci Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 03-05 Aralık, Ankara
."Müslüman Aydınlar", İslâm Düşünce Pratiğinde Eğitim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 8 Aralık, Ankara

2004
."Dindarın ve Yoksulun Yaşam Dünyası Aile Odaklı Stratejiler", IV. Aile Şûrası, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 18-20 Mayıs, Ankara

2005
."Ritüel Kaybı", Alevilerde Uygulanan Cem, Cenaze, Kurban gibi Toplantı ve Ritüellerin Uygulanış, Biçim ve İşlevleri Sempozyumu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Ankara, 2-3 Nisan 2005.
."Referans, Aidiyet ve Cumhuriyet'in Değerleri -Entegrasyon Politikalarında Yeni Arayışlar: Euro-İslam-", Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar, Galatasaray Üniversitesi ve Uluslararası Fransızca Konuşan Sosyologlar Derneği, İstanbul, 12-14 Mayıs 2005.
."Euro-İslam Batılı Bir Kimlik Tasarımı", Kimlik ve Kültür, III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği & Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 14-17 Haziran 2005, İstanbul
."Batılı Bir Siyaset Terkibi Olarak "Avrupa İslamı", VI. Avrasya İslam Şurâsı Teşkilatı Toplantısı Din-Kültür-Kimlik (Modern Çağda Müslüman Kimlik), 05 Eylül 2005, İstanbul
."Sosyal Bilimsel İlgide Meşruiyet Sorunu -"Normal Bilim" ve Hakikat Rejim(ler)i-", Sosyal Bilimler ve Felsefe Sempozyumu, 5-7 Ekim, Muğla.
."Fransa Bir İslam Toprağı mıdır? -Euro-İslam Tartışmaları ve Türk Diasporası-", Dokuzuncu Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ, Ankara, 7-9 Aralık
."Devletin Dinsel Aygıtları -Geçiş Döneminin Huzursuzlukları-",, Türkiye'nin Azınlık Hakları Sorununa Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım Konferansı, Tesev-İstanbul, 9-10 Aralık

2006
."Reproduction of Everyday life in Konya", Understanding Globalization in Turkish Periphery The Spirit Of Konya, University of Utah, Salt Lake City, Utah, 29-30 Mart.
."Gerilim, Çatışma ve Uyum: İslâm'ın Küresel Stratejileri", Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, Uluslararası Sempozyum, İstanbul 12-14 Mayıs.
."Kültürel Miras ve Beklentiler Toplamı- Anadolu Alevilerinin Güncellenen Talepler Kataloğu", Gap Bölgesinde Alevi-Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlı Urfa Kültür Mozaiğinde Kısas Uluslararası Sempozyumu, Şanlı Urfa, 25-27 Mayıs.

Editörlük

2002
Türk(iye) Dindarlığı, İslâmiyât, Cilt: V, Sayı: 4 (Ekim-Aralık)

2003
AB ve Çokkültürlülük, Tezkire, Sayı: 35 (Kasım-Aralık)

Konferanslar

2002
."Türk(iye) Dindarlığı: Yeni Tipoloji Arayışları", Bilim ve Felsefe Toplantıları, Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 8 Ocak, Muğla

2003
."Müslüman Modernleşmesi", Bilkent Üniversitesi Edebiyat, Kültür ve Toplum Seminerleri, Bilkent Üniversitesi, 3 Aralık, Ankara

 

ünlü kadınlar
ingilizce biyografi
ben de biyografianaliz.net'teyim
  BİYOGRAFİ NEDİR?
  CENGİZ AYTMATOV İLE KONUŞMA
  MİLLİ SİNEMA VE YÜCEL ÇAKMAKLI
  MÜSTEAR İSİMLER
  TAKMA ADLAR
 

 

 

Satış ve Teslimat | İade ve İptal | Gizlilik ve Güvenlik
Banka Hesaplarımız | İrtibat

© Copyright by Biyografi.Net
Ayma-Koop A6 No: 121 İkitelli - İstanbul
Tel: 0212 6717578 - 0542 2357249